Internkontroll er i aller høyeste grad ledelsesverktøy for administrativ ledelse, men det må forankres på toppen. Deretter må det jobbes nedover i organisasjonen, skriver Malin Påve Solberg.

Internkontroll er i aller høyeste grad ledelsesverktøy for administrativ ledelse, men det må forankres på toppen. Deretter må det jobbes nedover i organisasjonen, skriver Malin Påve Solberg.

Illustrasjonsfoto: Plainpicture
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

«Vis oss hvor vi skal, og hva vi skal gjøre»

Internkontroll har blitt et nødvendig onde for noen. Men det må ikke være sånn.

Johannes Oraug spør i et debattinnlegg om egenkontroll er bortkastet.Det er viktig tema han tar opp.

Internkontroll, kvalitetsstyring, egenkontroll, HMS – mange begreper som egentlig betyr de samme tingene. Kommunen skal ha en plan som viser om det jobbes mot de langsiktige målene og leverer kvaliteten som er satt, enten av lov, forskrift, standard eller internt.

Det er ikke godt nok med bare et system hvor det legges inn rutiner og avvik kan meldes.

Oraug har helt riktig at mange tenker «dette er noe som kommer på toppen av alt det andre», eller «det tar vi når vi ikke har så masse å gjøre».

Hva om vi heller snur om? Hvis vi har en langsiktig forankret plan om hva som realistisk skal oppnås, hvilke kvalitet skal leveranser har, hvem gjør hva og ikke minst hvordan? Det skal ikke være noe som ligger i skuffa til revisor etterspør det.

Det er kommunedirektørens ansvar å ha god og forsvarlig internkontroll. Internkontroll er i aller høyeste grad ledelsesverktøy for administrativ ledelse, men det må forankres på toppen. Deretter må det jobbes nedover i organisasjonen.

I samme øvelse bør man gå gjennom alle oppgaver og stille spørsmål: Er det lovpålagt å gjøre denne oppgaven, og hvilke kvalitetsnivå skal kommunen legge seg på? Hva er godt nok? Hvordan gjøres denne spesifikke prosessen?

Hva om kommunen hadde et overordnet dokument som viser de ansatte hvordan vi skal oppføre oss, hvor vi kan få faglig påfyll for å være sikker på at vi jobbe med høy kvalitet og ikke minst jobbe med de riktige tingene? Et dokument som fører kommunen mot de langsiktige målene som er implementert?

Det er ikke godt nok med bare et system hvor det legges inn rutiner og avvik kan meldes. Et slikt system er bare et verktøy. Det er ikke verdt noe uten en plan.

Hva kan gjøres da? Ha et levende internkontrolldokument som viser hvor ansatte finner oppdaterte rutiner og arbeidsbeskrivelser. Reglementer som viser hva, hvordan og hvorfor. Kurs som faglig oppdaterer ansatte, og ikke minst hvor avvik kan meldes.

Det viktigste er at avvik følges opp. På den måten kan kommunen bli bedre. For det er vel hovedmålet – å gi innbyggere enda bedre tjenester? Dessverre med enda færre midler, og derfor må det jobbes smart.

Internkontroll har blitt et nødvendig onde for noen. Men det må ikke være sånn. Internkontroll må ses i sammenheng med langsiktige planstrategier og opplæring for å jobbe med de riktige tingene.

Implementer internkontroll i daglig drift! Få det i ryggmargen til alle ansatte og ledere! Alt kan ikke kontrolleres. Derfor må ansatte vite hvordan oppgaver skal gjøres og hvorfor det vi gjør skal tåle å komme på førstesiden i VG.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.