Loven om flagging på kommunens offentlige bygninger inneholder noen snublesteiner, mener Roar Julsen.

Loven om flagging på kommunens offentlige bygninger inneholder noen snublesteiner, mener Roar Julsen.

Foto: Audun Braastad / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Nei til Pride-flagg på offentlige flaggstenger

For meg skurrer det at Pride-flagget skal vaie på kommunale flaggstenger sammen med kommuneflagg og nasjonalflagget.

Det er en måned med Pride. Flagg har vaiet på offentlige flaggstenger, og ordførere både fjernt og nært har posert med ordførerkjede foran flaggstenger med kommuneflagg og Pride-flagg. Dog har ikke alle ordførere i vårt langstrakte land vist samme entusiasme. Det viser et kort søk på nettet.

Det ser dessverre ut til at den åpningen som Stortinget ga i fjor, har skapt flere problemer enn den har løst.

Vi lever i et fritt og demokratisk land hvor man kan leve som man vil innenfor de vide rammer som lovgivningen gir. Noen kaller seg han, noen hun, og i senere tid har noen begynt å kalle seg hen. Det må være opptil enhver å markere sine interesser og sin legning på den måte man ønsker.

Det er ingen tvil om at homofile er en minoritet som har vært og er utsatt for både forfølgelse og diskriminering. Samfunnet er etter hvert blitt mer åpent og tolerant, og det er ikke lenger slik at homofile og andre sammenlignbare grupper i like stor grad som før er utsatte grupper.

Mange har stått fram, og det finnes nå flere organisasjoner som fronter deres interesser. Disse har nå, så vidt jeg kan se, samlet seg under begrepet Pride og markerer seg med både flagg og parader. Det forståelig og trolig også riktig. I tillegg er uttrykket «Pride» meget velvalgt. Det signaliserer stolthet.

Reglene for flagging på kommunale flaggstenger finner vi i lov om flagging på kommunens offentlige bygninger, sist endret av Stortinget 25. mai 2021.

Da endret man, enstemmig så vidt jeg vet, begrensningen til kun bruk av det offisielle norske flagget og sameflagget, på kommunale bygninger. Nå skal art. 1, første ledd, tredje punktum lyde slik: «Forbudet i første punktum gjelder ikke i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse

Men det er noen snublesteiner. For meg skurrer det at Pride-flagget skal vaie på kommunale flaggstenger sammen med kommuneflagg og nasjonalflagget. De ulike lands nasjonalflagg og et internasjonalt flagg som FN-flagget, har lenge vært alminnelig akseptert.

Men man bør ikke gå lenger enn til Nato-flagget før tvilen siger inn. Så kan man gå lenger. Bør sameflagget heies på offentlige flaggstenger, og hvor går grensen mellom akseptable flagg og ikke akseptable flagg? Hva med flagget til en nasjonal miljøvernorganisasjon eller flagg til religiøse grupper?

En annen snublestein er den årvisse Pride-paraden, som på mange måter er et fargerikt og morsomt arrangement. Men er det akseptabelt at offentlig ansatte, det være seg militære, politi eller andre med uniformsplikt, skal kunne gå i toget iført sitt tjenesteantrekk?

Etter min oppfatning er det ikke det. Hva man gjør som privatperson på sin fritid, må være opp til den enkelte.

Det ser dessverre ut til at den åpningen som Stortinget ga i fjor, har skapt flere problemer enn den har løst. Stortinget skal nå flagge med Pride-flagget, muligens etter beslutning av presidentskapet. Men det er vel ikke sikkert at et forslag om å flagge med Pride-flagget på Stortingets flaggstenger ville ha fått enstemmig tilslutning av representantene?

Dessverre er det slik at interessentene bak selv en god sak kan motarbeide egen sak ved den måten de fronter den på. Det kan gjelde både de som fronter sin sak ved bruk av Pride-flagget og andre.