Debatt

Kommunene bidrar til aktivitet og arbeidsplasser

I den krisen vi nå befinner oss i, er det viktig at kommune og stat tar sin del av samfunnsoppdraget og hjelper til med å bære byrden.

I Kommunal Rapport oppfordrer Heidi Finstad, adm. dir. i Treindustrien, kommunene til å forsere bygge- og anleggsprosjekter for å bidra til å holde hjulene i gang i økonomien.

I flere uker har kommuner jobbet med å fremskynde planlagte rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter.

Jeg kan glede Heidi Finstad med kommuner over hele landet allerede tar slikt grep.

Dugnaden vi alle deltar i nå for å bekjempe smitten, er viktig. Den andre siden av denne dugnaden blir også stadig viktigere; nemlig å bidra til å holde norsk økonomi i gang så langt det lar seg gjøre.

Det handler kort og godt om å bidra til å opprettholde og, på sikt, reetablere arbeidsplasser, slik at alle de tusener som nå blir permittert eller oppsagt, så fort som mulig kommer tilbake i jobb.

I flere uker har kommuner jobbet med å fremskynde planlagte rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter, og de ansatte gjør nå en formidabel innsats.

Byggesaksbehandlere jobber iherdig med å ferdigstille søknader slik at byggeprosjekter kan komme i gang.

Renholdsarbeidere jobber for fullt for å oppfylle strengere hygienekrav i formålsbygg.

Prosjektledere jobber målrettet med å tilpasse byggeplasser til hygienekrav for å kunne fullføre pågående prosjekter.

Samtidig innretter brannvesenet seg med flere på hjemmevakt for å unngå smittefare samtidig som beredskapen ivaretas. Og veisjefene passer på måkeberedskap i de delen av landet der det fortsatt er mye snø, for å sikre fremkommelighet blant annet for mat og medisiner.

Det er god grunn til å forvente inntektssvikt for kommunene som følge av redusert skatteinngang knyttet til permitteringer og oppsigelser, men det er nok for tidlig å si konkret hvor mye dette blir.

Videre er det sannsynlig at flere byggeprosjekter blir dyrere som følge av svakere krone – noe som gjør at byggematerialer som importeres blir dyrere.

I den krisen vi nå befinner oss i, er det viktig at kommune og stat tar sin del av samfunnsoppdraget og hjelper til med å bære byrden. Da skal vi tåle litt røde tall i kommuneregnskapene. Så kan det være man en tid fremover bør ha et mildere blikk på Robek.

NKF er glad for å kunne konstatere at Kommune-Norge både fortsetter og framskynder byggeprosjekter, vedlikeholdsprosjekter og nyasfaltering av veier som del av det årlige vårvedlikeholdet – selvsagt hele tiden innenfor de hygienerammer helsemyndighetene setter.

Vi vil og skal komme gjennom dette sammen. Og vi skal og må bidra til å få fart på økonomien igjen for å sikre flest mulig arbeidsplasser – både i dag og i tiden etter denne krisen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.