Norske bibliotek har gode smittevernrutiner, og vi føler oss trygge på at bibliotekene er modne for oppgaven, skriver Vidar Lund og Veronicha Angell Bergli.

Norske bibliotek har gode smittevernrutiner, og vi føler oss trygge på at bibliotekene er modne for oppgaven, skriver Vidar Lund og Veronicha Angell Bergli.

Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Hold bibliotekene åpne!

Bibliotekene sprer først og fremst demokrati, kultur, informasjon og møter mellom mennesker – ikke korona.

Med den kraftige økningen i koronasmitten de siste ukene, er vi igjen i en situasjon der norske bibliotek risikerer å måtte stenge. Under den første koronabølgen i mars, da bibliotekene over hele landet måtte stenge dørene, ble dette oppfattet som en nasjonal beslutning.

Bibliotekene kan levere gode tjenester også med enkelte restriksjoner.

Nå har myndighetene gjort det klart at det er opp til kommunene å avgjøre hvilke retningslinjer som skal gjelde lokalt. Vi har allerede sett at kommuner benytter seg av denne selvråderetten: I Bergen tillater biblioteket kun henting og levering i de nærmeste ukene. I Oslo er bibliotekene en av få institusjoner som får holde åpent.

Det er viktig at norske kommuner sørger for at bibliotekene kan holde åpent, og at vi ikke havner i samme situasjon som i vår, da mennesker møtte låste dører over hele landet.

Bibliotekene er en del av den demokratiske infrastrukturen. Vi vet at studenter, eldre og flere sårbare grupper i samfunnet er isolert under koronaen, og trenger biblioteket mer enn noen gang. Å stenge den eneste felles, fysiske møteplassen som er gratis tilgjengelig for alle, bør unngås så langt det er mulig.

Det er også lite som tyder på at bibliotekdrift – med et mulig unntak av større arrangementer – utgjør noen stor smittefare. For eksempel peker Folkehelseinstituttet (FHI) på at risikoen for indirekte smitte fra for eksempel bøker er lav.

Selvsagt skal bibliotekene begrense antallet brukere, avlyse arrangementer og gjøre andre effektive smitteverntiltak i ukene som kommer. Men norske bibliotek har gode smittevernrutiner, og vi føler oss trygge på at bibliotekene er modne for oppgaven. I mai utarbeidet vi en egen smittevernveileder for bibliotek basert på FHIs retningslinjer, som blant annet staker ut kursen for hvordan bibliotekansatte kan gjøre lokale tilpasninger og gjenåpne deler av bibliotektilbudet i regulerte former.

At hardt rammede storbyer som Oslo og Bergen nå unngår å låse døra til biblioteket, bør være eksempler til etterfølgelse. Bibliotekene kan levere gode tjenester også med enkelte restriksjoner, og i de aller fleste tilfeller er det ingen grunn til å stenge dørene.

Bibliotekene sprer først og fremst demokrati, kultur, informasjon og møter mellom mennesker, ikke korona.