Vi mener samarbeidet med Nav er et lykkelig partnerskap der Nav, kommunen og innbyggerne skaper velferd sammen, skriver ledere i Øvre Eiker.

Foto: Gorm Kallestad / NTB
Debatt

Et ganske lykkelig partnerskap

Vi er lei av at Nav snakkes ned. Vi må forbedre Nav, men statlig overtakelse er ikke løsningen.

Det kommer jevnlig kritikk av Nav og forslag til «enkle» løsninger. Senest i Aftenposten 8. september skriver professor Lars Inge Terum i en kronikk at sosialhjelpen bør bli statlig, og at kommunene bør ut av Nav-partnerskapet.

Med Nav har vi fått en fantastisk mulighet til å se virkemidler og ytelser i sammenheng.

Dette er å undervurdere kommunene og vil være uheldig for innbyggere som trenger hjelp.

Nav-kontoret er eid i et partnerskap mellom stat og kommune. Det har vært en krevende reise fra etableringen, med to styringslinjer og ulike dataløsninger. Men det betyr mindre.

I vår kommune, Øvre Eiker, begynner vi å få dreis på det og ser store fordeler for innbyggerne. Mennesker som strever i en periode i livet skal møtes med koordinerte tjenester av medarbeidere med lokalkunnskap og faglig innsikt. De skal få hjelp til å komme i arbeid og hvis nødvendig, motta økonomisk sosialhjelp.

Vi synes det er drøyt når det påstås at kommunene bevisst prøver å skyve sosialhjelpsmottakere over på trygd for å spare. Vår erfaring er tvert om at kommunene arbeider for at flest mulig av innbyggerne skal kunne forsørge seg selv og mestre egen hverdag.

Nav og kommunen samarbeider om denne oppgaven. Staten er god på standardiserte tjenester, for eksempel å regne ut hva den enkelte har krav på i trygd. Kommunene er gode på fleksible ytelser, gode til å se helhet og sette ulike tjenester og tiltak i sammenheng.

I Øvre Eiker kommune har vi flerfaglige team på tvers av tjenester. Vi har for eksempel et ressursteam for unge 15 til 24 år. Dette teamet følger opp unge som ikke går på skolen eller er i jobb.

Integreringsteamet i kommunen jobber på samme måte med å støtte nyankomne flyktninger. Vårt tverrfaglige boteam hjelper folk som trenger boveiledning. Medarbeidere fra Nav er naturligvis med. Dette får vi til fordi Nav er en integrert del av kommunens virksomhet.

Med Nav har vi fått en fantastisk mulighet til å se virkemidler og ytelser i sammenheng. Den «statlige» delen av Nav bidrar med virkemidler for å komme i arbeid, den «kommunale» delen av Nav støtter opp med kvalifisering, bolig og hjelp til å håndtere økonomien.

Kommunens øvrige tjenester bidrar med helsetjenester, støtte ved rusavhengighet og mestring av psykiske problemer.

Det er dessverre flere som tviler på det kommunale folkestyret. Professor Terum mener lokalpolitikerne har lite innflytelse over sosialhjelpen.

Det er riktig at staten detaljstyrer for mye, men det er lokalt handlingsrom. I Øvre Eiker har kommunestyret gjort flere viktige vedtak av betydning for sosialtjenesten: De har økt startlån til bolig, senket terskel for mottak av sosialhjelp og styrket Nav-kontorets oppfølging av barnefamilier.

Vi mener samarbeidet med Nav er et lykkelig partnerskap der Nav, kommunen og innbyggerne skaper velferd sammen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.