Dersom du får en lenke med en 3D-scene, kan vurdere utbyggingsplaner på en langt bedre måte enn på et todimensjonalt kart. Illustrasjon: Geodata
Dersom du får en lenke med en 3D-scene, kan vurdere utbyggingsplaner på en langt bedre måte enn på et todimensjonalt kart. Illustrasjon: Geodata
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Digitale sinker skaper konflikter de kunne unngått

Vi trenger kommuner som satser på ny teknologi for å legge til rette for god medvirkning i plansaker.

Du verden så mye enklere det hadde vært om vi brukte verktøyene som allerede finnes.

Plan- og bygningslovens kapittel 5 er viktig. Alle som utarbeider og fremmer planforslag, har en plikt til å legge til rette for aktiv medvirkning.

Kommunen har et særskilt ansvar – en plikt – til å påse at kravet om å tilrettelegge for medvirkning er fulgt der andre myndigheter og private har utarbeidet planforslaget. Men, gang på gang, opplever vi at planforslag og planprosesser skaper støy, misnøye, feilinformasjon og konflikt.

Jeg mener at ny teknologi på flere områder kan bidra til et mer sannferdig, felles bilde av plansaker både for innbyggere, politikere og fagetater, og dermed gi et sunnere og bedre diskusjonsgrunnlag for å utvikle nærområdene våre.

Tenk deg at du får en tekstmelding fra kommunen, kanskje en e-post, med en lenke til en 3D-scene som du kan åpne i en vanlig nettleser. Her får du se alle planene, slik kommunen ønsker å gjennomføre dem. Du kan enkelt starte visningen fra din egen bolig, slik at du umiddelbart ser hvordan de ulike prosjektene vil se ut fra der du selv bor. Du kan følge skoleveien til barna dine, for å se om trafikken blir endret og selv vurdere hvordan skoleveien vil bli. Du kan navigere rundt i nærområdet ditt, se endringene, og kommentere på disse. Tenk for en verdi de kommentarene har for kommunen.

Tenk deg at du er folkevalgt. Du har ansvar for å treffe beslutninger som kan få store konsekvenser for nærmiljøet. Hvilken erfaring har folkevalgte i å se konsekvensene av store, omfattende utviklingstiltak i en bydel når de kun ser planen foran seg på et todimensjonalt kart fullt av farger og symboler? De har hver og en unik kompetanse fra sine egne liv og jobber, men å fullt ut forstå og se for seg konsekvensene et vedtak i planprosesser er krevende for de fleste. Teknologien kan dermed skape trygghet for at de riktige vedtakene blir gjort.

Teknologien for å dele og involvere finnes allerede i dag. Det trenger ikke være spesielt dyrt, og ofte kommer den «rett ut av boksen», som vi sier. Det vil ikke treffe alle, men det vil treffe de fleste, og vil engasjere på et helt nytt nivå. Kanskje får du også med deg de yngste beboerne, som tross alt skal vokse opp i området.

Vi kan velge å være digitale sinker og velge bort teknologien som ligger foran oss. Men du verden så mye enklere det hadde vært om vi brukte verktøyene som allerede finnes.