De fleste store kommunene har egen pensjonskasse. Storebrand tilbyr et alternativ til KLP også for små og mellomstore kommuner, skriver Jon M. Hippe.

De fleste store kommunene har egen pensjonskasse. Storebrand tilbyr et alternativ til KLP også for små og mellomstore kommuner, skriver Jon M. Hippe.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Alternativer til KLP er bra for kommunene

Kommunen er tjent med å gjennomføre anbud og velge den beste leverandøren.

Nordmenn vil heller eie sin egen bolig enn å leie, skriver KLP-sjef Thornes i Kommunal Rapport. Det er helt riktig, men tror KLP det ville vært tilfelle hvis boligen var gjensidig eid, og man ikke fikk med seg verdistigningen ved salg? Sånn er det for kommunene i KLP.

Thornes har flere påstander om Storebrand som ikke kan stå uimotsagt, og han forvrenger Oslo Economics' analyse.

Thornes forholder seg ikke seg til Oslo Economics’ hovedpoeng: Kommunene er tjent med konkurranse.

I tillegg til å betale pensjonspremier, har kommunene investert 23 milliarder i egenkapital i KLP. De er ikke bare kunder i KLP, som eiere er de forpliktet til å skyte inn egenkapital. Avkastningen på egenkapitalen blir igjen i KLP hvis kommunen flytter til en annen leverandør eller etablerer pensjonskasse.

De fleste store kommunene har egen pensjonskasse. Her finner vi en tredjedel av de ansatte i kommunene. Storebrand tilbyr et alternativ til KLP også for små og mellomstore kommuner.

Thornes fører kommunene bak lyset når han gir inntrykk av at det er gratis å finansiere KLP. Kommunene står også i risiko for å måtte skyte inn mer penger. De må vurdere de økonomiske konsekvensene av kapitalbindingen og se på den alternative bruken av midlene.

Jeg understreker at som kunde i Storebrand skal det ikke skytes inn egenkapital, ei heller er det ekstra kostnader til utbytte, som Thornes antyder. Alle kostnader er med i vårt tilbud til kommunen.

Thornes bruker Stavanger kommune for å vise at de kan levere flere tjenester siden de ikke må bidra til utbytte i Storebrand. Argumentet er feil, konkurranse gir ikke høyere priser.

Hvis Thornes trenger bekreftelse, kan ha se på sine egne priser før og etter at Storebrand kom på banen. Realiteten er at Stavanger vil betale mindre i Storebrand enn i KLP, uten noe ekstra bidrag til utbytte eller egenkapital. De frigjør også over 200 millioner i innskutt egenkapital.

Thornes forholder seg ikke seg til Oslo Economics’ hovedpoeng: Kommunene er tjent med konkurranse. På tross av KLPs retorikk er de et privat livsforsikringsselskap, som Storebrand, og ikke en offentlig fellesordning som Nav er for folketrygden.

Uten konkurranse må kommunene drive god eierstyring i KLP for å sikre effektiv drift, slik at for mye av kommunenes kapital ikke låses i selskapet, og at KLP ikke bruker kommunenes midler til å subsidiere annen aktivitet.

KLP har mottatt en kritisk rapport fra Finanstilsynet fordi de har solgt innskuddspensjon med underskudd siden 2006. Det er kommunene som betaler for det. Hvilket kommunestyre vil investere i privat innskuddspensjon?

Anbudsprosessen i nye Øygarden viste at kommuner kan spare mye på å flytte pensjonsordningen. De ansatte vil få sin pensjon etter tariffavtalen. Kommunen er tjent med å gjennomføre anbud og velge den beste leverandøren.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.