Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

– Prøveavstemning kan løse budsjettfloke

Hvordan blir stemmerekkefølgen når flere budsjettforslag har samme antall stemmer?

SPØRSMÅL: I forbindelse med behandlingen av årsbudsjettet har vi kommet opp i en vanskelig situasjon når det gjelder voteringsordningen. Kommunestyret har 21 representanter. Det er på forhånd levert fire alternative forslag til endringer av forslaget i rådmannens innstilling:

Alternativ 1: 9 stemmer