Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Bernt svarer: – Skal regionråd føre postjournal?

Er regionråd underlagt samme krav til offentlighet som kommunen?

SPØRSMÅL: Skal regionråd føre postjournal på linje med kommuner? Jeg går ut fra at et organ som består av ordførere, som er valgt til regionrådet, er underlagt samme krav til offentlighet om øvrige offentlige organ?

SVAR: Et regionråd er et interkommunalt politisk råd etter kommuneloven kapittel 18. Et slikt råd skal være forankret i en samarbeidsavtale mellom de kommunene som deltar, der det blant annet (§ 18–4 fjerde avsnitt, bokstav b) skal fremgå om rådet er et «selvstendig rettssubjekt», det vil si et organ med selvstendig økonomi og administrasjon under egen ledelse.