Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Bernt svarer: Samsvar i maktforhold blir avgjørende

Må begge kjønn være representert med minst 40 prosent i formannskapet?

SPØRSMÅL: En kvinnelig formannskapsrepresentant har fått fritak og skal erstattes. Det naturlige er at vararepresentanten – en mann – rykker opp, men da svekkes kjønnsbalansen i formannskapet. Det blir mindre enn 40 prosent kvinner. Er et slik opprykk i strid med kommuneloven formulering om at det, hvis mulig, skal velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn?

SVAR: Når et medlem av formannskapet blir fritatt for sitt verv der for tre måneder eller mer, skal det velges et nytt medlem som trer inn i stedet for dette. Dette valget skal foretas av kommunestyret, og skal skje som flertallsvalg etter reglene i § 7-8.