Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Ordfører kan be om nytt valgoppgjør

Vi mangler varamedlemmer, hva gjør vi nå?

SPØRSMÅL: Det er flere vararepresentanter til kommunestyret som har fått fritak, og nå lurer vi på hva vi skal gjøre. Kommunelovens § 7 -10 om opprykk, nyvalg og suppleringsvalg gir oss ikke noe klart svar på valg av vararepresentanter til kommunestyret.

Er det da valglovens bestemmelser som gjøres gjeldende, og hva skjer om et parti ikke har nok personer til å dekke behovet for vararepresentanter?