Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Ny ordfører må være valgt når sittende går av

Ordfører er blitt stortingsrepresentant, men kan kommunestyret nekte ordføreren permanent fritak fra ordførervervet?

SPØRSMÅL: Vårt kommunestyre skal foreta valg av ny ordfører etter at den sittende ordfører er valgt inn på Stortinget, og har søkt om permanent fritak for å møte der.

To dager før kommunestyremøtet er det lansert to ordførerkandidater, men noen partier sier de vil utsette saken for å få mer tid til å vurdere dette. Det er også noen som mener kommunestyret kan nekte å gi ordføreren permanent fritak, slik at varaordfører kan fortsette som fungerende ordfører når ordfører er opptatt i Stortinget.