Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Når må en søkerliste utleveres?

Kommunen brukte bemanningsbyrå og hadde derfor ikke søkerlista klar da søknadsfristen gikk ut.

SPØRSMÅL: En kommune har søkt etter rådmann. Dagen etter søknadsfristens utløp ber en avis om å få se søkerlisten. Kommunen svarer at det vil ta noen dager fordi de har brukt et rekrutteringsbyrå, og sitter slik sett ikke på søknadene selv.

Er dette greit? Finnes det noen krav til hvor raskt kommunen må utgi slik liste?