Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: – Må først finne ut om det er utbygger eller kommunen som har gjort feilen

Byggetillatelse ble gitt, bygget ble oppført, men så kom beskjeden om at kommunen må behandle tillatelsen på nytt. Kan utbygger bli nødt til å rive?

SPØRSMÅL: En kommune har gitt en utbygger byggetillatelse, men under saksbehandlingen ble det gjort flere saksbehandlingsfeil. Feilene ble imidlertid først oppdaget flere år etterpå, men førte likevel til at Statsforvalteren opphevet kommunens byggetillatelse.

Nå er bygget ferdigstilt, men kommunen må som følge av Statsforvalterens avgjørelse behandle søknaden på nytt. Kan det bety at søknaden nå avslås, og at området skal tilbakeføres til den stand det hadde før utbyggingen ble gjort? Hvem må i så fall ta regningen for dette? Risikerer kommunen å tape et erstatningssøksmål fra utbygger, som må sies å ha handlet i god tro?