Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Bernt svarer: Kan man klage på gebyret for vann og avløp?

Etter å ha fått innvilget søknaden om å koble seg på vann og avløp kommer fakturaen fra kommunen to ganger i året. Men kan man klage på gebyret?

SPØRSMÅL: I forbindelse med nybygging blir det søkt om sanitærabonnement. Etter behandling av sanitærsøknaden blir det sendt ut et brev der søknaden blir godkjent og opplyst hvilket areal som legges til grunn i forbindelse med gebyrinnkrevingen. Faktura for innkreving av vann og avløp utsendes normalt to ganger i året. Kan man påklage en slik fakturafastsettelse?