Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: – Kan ikke fjerne ekskludert fra valglista nå

Hva skjer hvis partiet ekskluderer ordførerkandidaten etter at fristen for å tilbakekalle valglisten har gått ut?

SPØRSMÅL: Ordførerkandidaten til et parti blir ekskludert fra partiet etter at kandidaten har publisert på nett det partiet mener er ekstreme islamfiendtlige og rasistiske konspirasjonsteorier. Kan partiet fjerne henne fra listen eller kan hun selv be seg strøket?