Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Kan holde budsjettavtale hemmelig

Det er lov å holde flertallspartienes budsjettforslag hemmelig helt fram til kommunestyremøtet, men det er i strid med demokratiske og etiske prinsipper, slår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.

Det heter i kommuneloven at budsjettforslaget fra formannskapet skal ligge ute til offentlig ettersyn. I en kommune ble rådmannens forslag til budsjett vedtatt som innstilling fra formannskapet, uten alternative forslag fra flertallspartiene. Flertallspartiene møttes deretter før kommunestyremøtet. I det saken kom opp til behandling, la de fram et felles budsjettforslag ingen andre hadde sett før.

Det er åpenhart at partiene valgte å møtes etter formannskapsmøtet, med den effekt at budsjettet det reelt sett var flertall for, ikke lå ute til gjennomsyn i 14 dager.