Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: – Kan folkevalgte tvinges til å ta verv?

Nemnda manglet kvinner og Fylkesmannen satte foten ned.

SPØRSMÅL: I forbindelse med sammenslåingen av vår kommune med fire andre oppnevnte vi fem interesserte menn i styringsgruppen for de innledende forhandlingene. Etter at sammenslåing var vedtatt, gikk denne gruppen over til å være fellesnemnd etter inndelingslova. Vi oppfylte dermed ikke kravet om kjønnsrepresentasjon.

Problemet var at av våre fem kvinner i kommunestyret var en medlem av kontrollutvalget og kunne derfor ikke velges, og de fire andre sa absolutt nei. Ordføreren prøvde forgjeves å overtale de fire til å skifte standpunkt, men enden på det hele ble at de fem mennene som tidligere var valgt til styringsgruppen, ble bedt om å fortsette å representere kommunen, nå i fellesnemnda. Fylkesmannen godtok ikke dette, og etter ei tid snudde kvinnene, og sa ja likevel.