Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Bernt svarer: Hvem er opposisjonen når leder av kontrollutvalg skal velges?

Hvem som er posisjon og hvem som er opposisjon i et kommunestyre eller fylkesting vil kunne variere både over tid og fra sak til sak, skriver Jan Fridthjof Bernt.

SPØRSMÅL: Hvordan skal bestemmelsen i den nye kommunelovens § 23–1 om at lederen av kontrollutvalget «kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren» tolkes? Hva ligger i begrepet «gruppe»? Det er et spenn her fra registrerte valglister, politiske samarbeidsavtaler og valgteknisk samarbeid ved fordeling av verv. Hva er en «gruppe» i denne bestemmelsen?