Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: – Fylkesdirektøren skal påse at saker er forsvarlig utredet

Kan rådmannen nekte å lage saksframlegg?

SPØRSMÅL: Hva innebærer det at lederen av et folkevalgt organ setter opp sakslisten for hvert enkelt møte?

Fylkesordfører ønsker å sette en sak på sakslisten til fylkestinget før denne sendes ut sammen med innkallingen. Fylkesrådmannens tilbakemelding er at dersom ordfører velger å sette opp en sak på sakskartet som ikke kommer som et initiativ fra rådmannen eller som svar på en bestilling/vedtak fra et folkevalgt organ til rådmannen, så vil ikke rådmannen kunne være behjelpelig med å utforme et saksframlegg.