Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Bernt svarer: Feil lovforståelse i Oslo

Byrådet i Oslo kan ikke hemmeligholde notat fra kommuneadvokaten om offentlighet, slår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt fast i sin faste spalte på Kommunal-Rapport.no.

Oslo bystyre sa nei til å offentliggjøre et notat fra kommuneadvokaten som drøfter om kommunen kan offentliggjøre bemanning på sykehjemmene, konkret for hver yrkesgruppe per avdeling og tid på døgnet.

Byrådet mener notatet må hemmeligholdes fordi det er internt, og fordi byrådet har taushetsplikt om de råd man får fra kommuneadvokaten.