Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: – Byråd med mistillit må sitte til nytt er på plass

Mistillit fremmes i ett møte og behandles i neste. Det betyr at en byråd eller et helt byråd som ikke har flertallets tillit, blir sittende på oppsigelse i en måned.

SPØRSMÅL: I Bergen bystyre ble det sist uke klart at det var flertall for mistillit mot skolebyråden. Byrådslederen varslet kabinettsspørsmål på vegne av hele byrådet. Forslagene skulle blitt fremmet på bystyremøtet onsdag 29. januar, men det ble uaktuelt da skolebyråden trakk seg mandag.

I debatten om dette, stilte flere spørsmål ved kommunelovens bestemmelse om fratreden. § 10–7 sier at: «Forslag om at kommunerådet, fylkesrådet eller medlemmer av rådet skal fratre, må fremmes i henholdsvis kommunestyremøte eller fylkestingsmøte. Forslaget skal behandles i neste møte hvis ikke 2/3 av de møtende medlemmene krever at det blir stemt over forslaget i det møtet der forslaget blir fremmet».