Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Alle må sitte i en komité – med to unntak

Dersom kommunestyret eller fylkestinget organiserer seg i komiteer, må alle medlemmene være med – med to unntak, skriver Jan Fridthjof Bernt.

SPØRSMÅL: I den nye kommuneloven står det at kommunestyret deler selv alle kommunestyrets medlemmer inn i kommunestyrekomiteer (§ 5-9). Vi leser det slik at dersom vi skal gå for en organisering med komiteer, må alle kommunestyrets medlemmer sitte i en komité. Dersom ikke alle kan eller vil sitte i en komité i tillegg til vervet som kommunestyrerepresentant, så utgår denne organiseringen som en mulighet. Er dette riktig forstått?