– Vi planlegger for 10–12 nye statlige plasser i år, pluss 30 plasser i institusjoner drevet av ideelle organisasjoner. I tillegg forhandler vi om ytterligere plasser, opplyser divisjonsdirektør Jan Kato Fremstad i Bufdir.

– Vi planlegger for 10–12 nye statlige plasser i år, pluss 30 plasser i institusjoner drevet av ideelle organisasjoner. I tillegg forhandler vi om ytterligere plasser, opplyser divisjonsdirektør Jan Kato Fremstad i Bufdir.

Foto: Terje Lien

Varsler mangel på barnevernsplasser helt til 2025

Det vil være mangel på plasser i barnevernsinstitusjoner både i år og neste år, ifølge Bufdir.

– Vi må erkjenne at det tar tid å bygge opp kapasitet, sier Jan Kato Fremstad, divisjonsdirektør i Barne- og familiedirektoratet.

– Vi jobber med flere tiltak for å lette situasjonen, men dessverre kan det også framover bli utfordringer i perioder med mange henvendelser samtidig, sier han.