Rådmann i Karlsøy

Leif Hovden tiltrådte som rådmann i Karlsøy 1. april.

Navn Leiv Hovden

Tidligere jobberfaring Kommer fra jobben som leder i statlig helseforetak

Begynte i stillingen 31.03.2019

«Stillingen som rådmann i Karlsøy oppfatter jeg som attraktiv, og innenfor arbeidsfelt jeg har stor interesse for: samfunnsutvikling, tjenesteutvikling og lokal myndighetsutøvelse.»