Bardu kommune har landets høyeste andel menn sysselsatt i offentlig sektor. Det kan ha å gjøre med at Forsvaret er den største arbeidsgiveren i kommunen. Bildet er hentet fra en øvelse på Setermoen i Bardu. Foto: ForsvaretForsvaret

Sjekk tall for likestillingen i din kommune her

Statistisk sentralbyrå har nettopp publisert tall for hvordan det står til med likestillingen i landet vårt. Her kan du se tallene kommune for kommune.

For landet under ett ser vi at 91,7 prosent av alle barn i alderen fra ett til fem år går i barnehage. Det er en økning på 0,4 prosentpoeng fra 2017, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nasjonalt var andelen menn blant kommunestyrerepresentantene i fjor på 61 prosent. Vi ser også at andelen personer som har høyere utdanning øker, både for menn og kvinner, men det er fortsatt flere menn enn kvinner som har høyere utdanning.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.