Den laveste gjennomsnittscoren på årets arkivundersøkelse fra Arkivverket gjelder spørsmålet om fastsettelse av kassasjonsfrister for arkivmateriale som ikke skal bevares permanent. Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

Mener mange arkiv er i en svært sårbar situasjon

De kommunale arkivtjenestene får nye oppgaver, det omstilles, digitaliseres og endres, men det følger ikke alltid ekstra ressurser med. Arkivverket mener situasjonen er svært alvorlig for mange arkiv.

Arkivverket mener mange arkiv befinner seg i en svært sårbar posisjon og karakteriserer situasjonen som svært alvorlig.

Arkivverkets bekymring kommer i forbindelse med at de nå offentliggjør årets kommuneundersøkelse. Alle landets kommuner har blitt bedt om å svare på en spørreundersøkelse om situasjonen for eget arkiv.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.