Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Kommune-Norges X-files

Statsarkivet i Trondheim fant nylig nær 12.000 «X-Files» ved et kommunebesøk. Tilsynet avdekker hvor lett dokumenter journalføres uten å havne på offentlig journal, og uten at det får konsekvenser.

Resultatet er nedslående Statsarkivet i Trondheim etter tilsynsbesøk i Bodø kommune

Kommunal-Rapport.no har tidligere omtalt hvordan en etatsdirektør i Oslo kommune bevisst skjulte dokumenter om en sykehjemsgransking, slik at dokumentene først dukket opp i offentlig postjournal et halvt år etterpå.