Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Elektronisk byggemelding gir raskt svar

I Haugesund kan du få godkjent byggemeldingen på dagen hvis forarbeidet er godt og saken enkel.

Kommunen har i vel ett år gitt byggebransjen mulighet for å levere sine byggesøknader elektronisk, for å korte ned saksbehandlingstiden, forteller bygg- og oppmålingssjef, Magnus Fredheim i Haugesund kommune.


- Vi har et godt samarbeid med bransjen, for å unngå at kommunen blir flaskehalsen i prosjektet, sier han.


I et nytt byggeprosjekt kan kommunen forplikte seg til å behandle byggesaken innen en gitt dato, såfremt bransjen selv holder tidsskjemaet.


- De som sender søknadene elektronisk eller utreder den godt på egen hånd blir prioritert, slår Fredheim fast.


Ordningen rasjonaliserer arbeidet i kommunen. En elektronisk søknad er basert på kommunens egen saksmal, slik at man slipper å kopiere en rekke faktaopplysninger når søknaden behandles. Siden det må være underskrift på søknadene og tegninger skal sendes med, sender byggherren også en kopi av den elektroniske søknaden.


Hvis det er enkle saker som er godt forberedt, er kommunen også forberedt på å gi tillatelse på dagen.


- Vi har ikke fokusert på det, men det hender vi gir muntlig tilsagn hvis vi ser at alt er i orden. Men det er et unntak at vi er så uformelle.


- Har vi full bemanning, er ikke saksbehandlingstiden noe problem generelt. Det er nok spesielt for Haugaland at vi har et slikt godt samarbeid med bransjen, blant annet har vi en felles opplæring i regelverket, sier Fredheim.


Kommunen tok initiativet til felles kurs, ettersom det er en fordel for saksbehandlerne at de som søker kan regelverket like godt som de ansatte i kommunen.Åtte måneder i Os

I Os kommune i Hordaland har etat for plan, miljø og utbygging fått en merkbar økning i byggesaker hvor det kreves dispensasjon fra arealplanen. Saksbehandler Arve Rød forteller at det også er mange klagesaker som må behandles.


- Vi har en del saker der Fylkesmannen klager på kommunens vedtak, og hvor det må oppnevnes en settefylkesmann for å avgjøre klagen, forteller Rød.


Nylig leverte Fylkesmannen i Rogaland en slik avgjørelse etter åtte måneders saksbehandling. De vanlige byggesakene behandler imidlertid kommunen i løpet av fire uker.Kortere behandlingstid

I Oslo kommune kan man i teorien få byggetillatelse på dagen, hvis det er veldig enkle saker det handler om. I gjennomsnitt er behandlingstiden i år rundt 120 dager, mot 180 dager i fjor, forteller informasjonssjef Dagny Hovik i plan- og bygningsetaten.


Kommunen tar ikke imot elektroniske søknader, men har lagt ut alle skjemaer på nettet til nedlasting og har en omfattende veileder på nettet for byggesøknader.

Skrevet av: Ole P. Pedersen