Statsforvalteren i Innlandet mener at møteboken fra kommunestyrets vedtak i en politisk sak skal være hemmelig. Det er ikke professor emeritus Jan Fridthjof Bernt enig i.

Statsforvalteren i Innlandet mener at møteboken fra kommunestyrets vedtak i en politisk sak skal være hemmelig. Det er ikke professor emeritus Jan Fridthjof Bernt enig i.

Foto: Terje Lien

Statsforvalteren støtter hemmelighold av politisk vedtak

Ingen får vite hvordan politikerne i Lesja kommune har behandlet en klage på saksbehandling av varsel og krav om erstatning. Statsforvalteren støtter hemmeligholdet.

«Vi understreker at saken er unntatt offentlighet i sin helhet på grunn av taushetsbelagte opplysninger og koblingsfare til taushetsbelagte opplysninger», konkluderer Statsforvalteren i sitt vedtak om å stadfeste kommunens innsynsnekt i kommunestyrets møteprotokoll.

Kan ikke si noe