Konstituert kommunedirektør Karin Hætta i Kautokeino er under politietterforskning for brudd på offentlighetsloven.

Konstituert kommunedirektør Karin Hætta i Kautokeino er under politietterforskning for brudd på offentlighetsloven.

Foto: Thomas Frigård

Politiet vil etterforske mer etter brudd på offentlighetsloven i Kautokeino

Norsk Presseforbund politianmeldte Kautokeino kommune for bevisste brudd på offentlighetsloven. Politiet innleder nå nye etterforskningsskritt.

– Denne saken er så grov at vi har valgt å gå til anmeldelse. Brudd på offentlighetsloven, og også grove brudd, er et stort og gjentakende problem over hele landet, uttalte generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund ved anmeldelsen av saken i fjor sommer.

Klar over lovbrudd

I fem måneder ignorerte Kautokeino kommune i fjor Statsforvalterens gjentatte anmodninger om å sende over dokumentene i en innsynsklage fra Kommunal Rapport. Dette medførte at kommunen fikk kritikk fra Statsforvalteren for ikke å oppfylle sine plikter etter offentlighetsloven. Til Kommunal Rapport uttalte kommunedirektøren at kommunen var klar over at de brøt offentlighetsloven.

– Vi var klar over at dette var et brudd på offentlighetsloven, men det var slik vi valgte å gjøre det. Det finnes ingen sanksjoner for å bryte loven, og vi tenkte at vi bare skulle avvente og ta den kjeften vi eventuelt får, uttalte kommunedirektør Karin Hætta til Kommunal Rapport i fjor sommer.

Nye skritt

Norsk Presseforbund politianmeldte kommunen og kommunedirektøren for forsømmelse av sin tjenesteplikt. Politiet i Troms og Finnmark har etterforsket saken, og for en drøy uke siden meddelte politiet at saken var ferdig etterforsket. Nå har politiet snudd. Det skal nå igangsettes nye etterforskningsskritt.

– Undertegnede har nå gått igjennom saken for å påtaleavgjøre den, og er kommet til at det er nødvendig med ytterligere etterforskning. Etterforsker er bedt om å gjennomføre denne, uttaler politiinspektør Hege F. Christiansen i politiet i Troms og Finnmark i en e-post til Kommunal Rapport.

Utsetter avgjørelse

Etter planen skulle saken bli ferdig påtaleavgjort i løpet av februar måned, men nå vil påtaleavgjørelsen utsettes.

– Dette medfører at saken dessverre ikke vil ferdigstilles innen februar 2024, men vil prioriteres så snart ytterligere etterforskning er gjennomført, skriver politiinspektøren.

Kommunal Rapport har bedt politiet om å redegjøre for hvilke konkrete etterforskningsskritt de nå vil ta, men vi har foreløpig ikke mottatt svar på dette.