Rådmann Ole Magnus Stensrud i Skien vil foreslå for ordføreren at de fortsetter å ha jevnlige samordningsmøter. Foto: Magnus K. BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

Må vurdere merinnsyn i referater fra samordningsmøter

Referater fra samordningsmøter mellom rådmann og ordfører kan ikke automatisk unntas offentlighet, konkluderer Fylkesmannen. Nå må Skien gå gjennom fire år med referater.

Etter klage fra Telemarksavisa har Fylkesmannen i Vestfold og Telemark opphevet Skien kommunes vedtak om å avslå innsyn i referater fra samordningsmøtene.

Fylkesmannen er enig med kommunen i at stikkordene fra samordningsmøtene kan kategoriseres som organinterne dokumenter. Fylkesmannen konkluderer likevel med at Skien kommune må vurdere meroffentlighet – og gi innsyn der allmennhetens interesse for innsyn veier tyngre enn kommunens behov for unntak.