Med støtte fra Statsforvalteren ble et vedtak ordfører Mariann Skotte (Sp) og kommunestyret i Lesja fattet holdt hemmelig fordi det skulle inneholde taushetsbelagte opplysninger. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt kan ikke finne noen taushetsbelagte opplysninger i dokumentet.

Med støtte fra Statsforvalteren ble et vedtak ordfører Mariann Skotte (Sp) og kommunestyret i Lesja fattet holdt hemmelig fordi det skulle inneholde taushetsbelagte opplysninger. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt kan ikke finne noen taushetsbelagte opplysninger i dokumentet.

Foto: Terje Lien

Dette politiske vedtaket mente Statsforvalteren røpet noens «personlige forhold»

Statsforvalteren nektet innsyn i politisk vedtak og fakturaer i Lesja grunnet taushetsplikt. Jussprofessor finner ingen taushetsbelagte opplysninger i dokumentene.

– Jeg kan ikke skjønne at det kan være opplysninger som er underlagt taushetsplikt i noen av disse dokumentene, og det er i alle fall ikke riktig å klassifisere en sak som underlagt taushetsplikt i sin helhet, uttaler jussprofessor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

Fikk ikke medhold