Slik gir de intensiv opplæring

Skoler har nå plikt til å gi intensiv undervisning til elever fra 1. til 4. trinn som sliter med lesing, skriving eller regning. Madlamark skole har «tyvstartet.»

Madlamark skole fikk plass på et prosjekt i 2014 om intensiv opplæring i regi av Lesesenteret på Universitetet i Stavanger.

OPPLÆRINGSLOVEN

§ 1–4. Tidleg innsats på 1. til 4. trinn

På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørgje for at elevar som står i fare for å bli hengande etter i lesing, skriving eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring slik at forventa progresjon blir nådd.

Om omsynet til eleven sitt beste talar for det, kan den intensive opplæringa i ein kort periode givast som eineundervisning.

Totalt 1.170 elever har deltatt i På sporet der hensikten har vært å se om intensiv opplæring øker elevenes læreutbytte.

Nå er prosjektet avsluttet, og det viser at intensivundervisningen har hatt god effekt.

– Effekten av opplegget er godt over det vi innen utdanningsforskning vurderer å være en effekt som bør få betydning for praksis i skolen, sier førsteamanuensis Oddny Judith Solheim ved Universitetet i Stavanger.

Lærer Elzbieta Økland ved Madlamark skole i Stavanger er enig i at erfaringene ved prosjektet er gode. Skolen var så fornøyd at fortsatte med intensiv undervisning etter at prosjektet var avsluttet.

På videoen kan du se hvordan Madlamark gjennomfører intensiv opplæring.

Intensive økter

Undervisningen ved Madlamark har foregått fire ganger i uka i 24 uker. Gruppene på 3–7 elever har fått stasjonsundervisning. Det innebærer at en undervisningstime har bestått av fire forskjellige leksjoner, for eksempel å øve på bokstaver på nettbrett og høytlesning fra en stor bok på to av seksjonene.

– Det er viktig at seksjonene ikke blir for lange slik at elevene ikke mister konsentrasjonen. Vi øver på ting som klassen ikke har snakket om enda, som for eksempel doble konsonanter og diftonger, sier Økland.

Les mer om hvordan skolen kan innfri plikten til å gi intensiv opplæring i neste ukes papiravis.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.