Arild Sundberg har ryddet opp i flere skandalesaker i Oslo kommune før han i januar ble satt til å rydde opp i avfallskaoset. Foto: Svein Jørgen Kjenner Johansen, Oslo kommune

Ryddegutt med tro på trygghet

– Det er viktig å skape trygghet, slik at medarbeiderne åpner seg og deler erfaringer og bekymringer. Da kan vi finne veien sammen, sier Arild Sundberg, som skal rydde opp i Oslos avfallskaos.

Ukas leder 

I spalten «Ukas lederintervju» stiller vi kommunale ledere spørsmål om en aktuell situasjon de er oppe i og om ledelse generelt.

Navn: Arild Sundberg

Alder: 63

Stilling: Konstituert direktør i Renovasjonsetaten i Oslo kommune fra 17. januar og inntil videre. 

Tidligere ledererfaring: Kommunaldirektør ved Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune. Tidligere kommunaldirektør for byutvikling i samme kommune. Fungerende trygdedirektør i Rikstrygdeverket store deler av perioden 1997 – 2005 (mens Dagfinn Høybråten var stortingsrepresentant/statsråd). Avdelingsdirektør i Finansdepartementet.

 

Daværende direktør i Renovasjonsetaten, Pål A. Sommersnes, avviste overfor Kommunal Rapport 1. november i fjor, at det var noen krise i avfallsinnsamlingen i Oslo. Halvannen måned senere ble han erstattet av kommunaldirektør for finans Arild Sundberg.