Lars Kristian Evjenth (Ap), ordfører i Sørfold kommune i Nordland. Foto: PrivatPrivat

Vil nekte eks-rådmann sluttvederlag

Eks-rådmann Ørjan Higraff startet i ny jobb mens han hadde studiepermisjon. Nå vil Sørfold holde igjen 230.000 kroner.

Higraff forhandlet seg fram til en sluttpakke verdt 1,1 millioner kroner da han forlot rådmannsjobben høsten 2017. Han ble innvilget studiepermisjon og fritatt for arbeidsplikt fra 1. november i fjor til og med 30. september. Deretter skulle han gå av med pensjon, og ville derfor få utbetalt tre måneders lønn – 230.000 kroner – før han fikk pensjon.

Allerede 15. januar fikk Higraff et engasjement som prosjektleder for fellesnemnda som arbeider med sammenslåing av Hamarøy kommune og Tysfjords vestside.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.