Mindreårige flyktninger som kom til Norge uten foreldre har vanskeligere for å komme seg i jobb og utdanning enn de som sammen med foreldrene, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Bildet er fra et bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i Ringerike. Foto: Joakim S. Enger.

Tre av fire enslige mindreårige kom i jobb eller utdanning

Tre av fire unge i alderen 18 - 29 år, som har kommet til Norge som enslig, mindreårig flyktning, var i arbeid eller utdanning i 2017.  

Ved utgangen av 2017 bodde det drøyt 9.200 personer i Norge, som i årene 1996–2017 har fått vedtak om opphold som enslige mindreårige flyktninger. Av dem som i 2017 var mellom 18 og 29 år, var tre av fire enten i arbeid eller utdanning. 

Dette er en klart lavere andel enn i samme aldersgruppe i den jevnaldrende i befolkningen totalt, der andelen var 85 prosent, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Blant andre flyktninger i samme aldersgruppe som også kom som mindreårige, men i følge med foreldrene, var 78 prosent i arbeid eller utdanning i 2017.

Afghanere er den klart største gruppen blant enslige mindreårige flyktninger i Norge med en andel på 46 prosent. Deretter følger Eritrea med 15 prosent, Somalia med en andel på 12 prosent og syrere, som utgjør 6 prosent.

De aller fleste, 84 prosent, som kom til Norge som enslige mindreårige flyktninger er gutter. I den største gruppen – afghanere – er andelen 98 prosent.

Sammenlignet med hele befolkningen i alderen 18 til 29 år er det relativt flere i gruppen som kom som enslige mindreårige flyktninger, som får sosialhjelp. Særlig gjelder dette blant kvinner der 5 prosent fikk sosialhjelp. I den jevnaldrende befolkningen totalt er denne andelen under 1 prosent.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.