Skal Statsforvalteren i Vestfold og Telemark fortsette som ett embete etter at fylkeskommunen deler seg? Det skal kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vurdere.

Skal Statsforvalteren i Vestfold og Telemark fortsette som ett embete etter at fylkeskommunen deler seg? Det skal kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vurdere.

Foto: Thomas Frigård

Statsforvalterne fungerer fint – Gjelsvik vil uansett vurdere deling

Den nye inndelingen av statsforvalterembetene funger fint, mener Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil likevel vurdere inndelingen opp mot de nye fylkene.

DFØ har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet evaluert den gjeldende strukturen for statsforvalterembetene. Rapporten heter Færre og bedre – en evaluering av statsforvalterstrukturen.

I 2019 ble antall embeter redusert fra 18 til ti.