Endringsprosesser kan også gjøre vondt og møte motstand. Det er vi forberedt på, sier Marit Meløy, prosjektleder i Karasjok kommune. Foto: John Anders SikkuFoto: John Anders Sikku

Slik vil hun skape framtidens Karasjok

Kommunen har ansatt Marit Meløy (41) til å rydde opp i utfordringene. – Jeg skal bo og leve i Karasjok og vil være med å bygge fremtidens Karasjok, sier den nye prosjektlederen.

Dette er saken

Karasjok kommune er Norges nest største i areal. Det bor rundt 2.700 innbyggere i kommunen.

Kommunen har over tid slitt med økonomiske og administrative utfordringer.

Fylkesmannen i Finnmark har over tid gjennom tilsyn og utarbeidelsen av kommunebilder, kunnet observere en bekymringsverdig utvikling.

Ttilsyn og klagebehandling har avdekket store mangler innen flere sektorer med konsekvenser for innbyggerne gjennom manglende tjenestetilbud, sikkerhet og rettssikkerhet.

Fylkesmannen besluttet høsten 2018 å etablere et omfattende endringsprosjekt i kommune.

Høsten 2018 ble det også gjennomført en Kostra-analyse som viser at kommuneøkonomien er meget svak.

I september ble det kjent at kommunen skal tilbake på Robek, for tredje gang.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har beviliget nesten 11 millioner til prosjektet «Fremtidens Karasjok». Fylkesmannen skal følge opp prosjektet. 

Karasjok kommune har over tid slitt med økonomiske og administrative utfordringer. Marit Meløy er ansatt i et engasjement i kommunen i fire år. Hun begynte i jobben 16. oktober.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.