Savner det samiske perspektivet

Fylkesmann Hill-Marta Solberg glemte å ta med det samiske perspektivet i handlingsplanen for oppfølging etter overgrepssakene i Tysfjord, mener Lars Magne Andreassen, direktør ved det lulesamiske senteret Àrran.

Fylkesmannens plan

Oppfølging av offer:

Kommunen må ha et spesielt fokus på å ha et godt beredskapsapparat for å ta imot henvendelser fra offer og andre berørte i periodene rundt rettssaker, slik at de kan få kanalisert disse videre i hjelpeapparatet. I dette arbeidet vurderes Tysfjord å ha behov for assistanse fra større fagmiljø i nabokommunene. Det bør utarbeides gode rutiner for «førstehjelp» til de som utsettes for vold og overgrep. Videre bør det utvikles rutiner for langsiktig oppfølgning av personer som har vært utsatt for vold og overgrep.

Kunnskap og bevisstgjøring om overgrep:

Her tenkes det at kommunen skal spre kunnskap om vold og seksuelle overgrep i lokalsamfunnet gjennom artikler i media, foredrag blant foreldre i barnehager og skoler samt gjennom tilbudet som gis i helsestasjon og på legekontor.

Opplæring av barn og unge:

Fylkesmannen anbefaler at kommunen lager undervisningsopplegg for barnehage og skole som skal hjelpe barn med å sette grenser for egen kropp.

Helhetlig oppvekstplan for kommunen:

Oppvekstplanen skal bidra til at barn og unge i kommunen sikres et godt og trygt oppvekstmiljø. Det vil si at barn og unge blir mer trygg på sin kropp, har større kunnskap om kropp generelt og at faren for overgrep blir betydelig redusert. Oppvekstplanen skal være sektorovergripende og vil inneholde en rekke andre momenter også, som fritidsaktiviteter og formelle møtepunkter for barn og ungdom.

TYSFJORD: