Parat-leder Unn Kristin Olsen er bekymret for NAV-ansatte etter at det ble kjent at NAV har feiltolket trygderegler. Foto: Trygve Bergsland

Parat advarer mot hets og sjikanering av NAV-ansatte

Frykter heksejakt på ansatte og saksbehandlere i NAV som følge av den såkalte trygdesaken.

Trygdesaken og NAVs feiltolkning av trygdereglene er alvorlig, mener Parat-leder Unn Kristin Olsen og sentral hovedtillitsvalgt for NAV, Agathe Osland Hellesen, samtidig advarer de mot å utsette NAV-ansatte for hets og sjikanering.

– Dette er en alvorlig sak som berører svært mange mennesker og det er ikke vanskelig å forstå reaksjonene med både sinne og frustrasjon. Samtidig er det ikke den enkelte ansatte i NAV som er ansvarlig for slike systemfeil, sier Olsen i en pressemelding.

Hun mener NAV-ledelsen har ansvar for den mye omtalte lovtolkningen som har ført til at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. Årsaken er EUs nye trygderegler som ble del av norsk lov i 2012, ikke er praktisert riktig.

Ekstern gransking

Sentral hovedtillitsvalgt for NAV, Agathe Osland Hellesen, er bekymret for ansatte i NAV som nå blir utsatt for et enormt press fra alle kanter.

– Denne saken er alvorlig for alle. Først og fremst til de som er direkte berørt og som har fått en uriktig behandling. Her har vi alle et ansvar for å rydde opp så snart som mulig og gi dem oppreisning. Jeg er også glad for at det skal gjennomføres ekstern granskning og en rekke interne prosesser for å rydde opp i feil som er begått. Det er samtidig ikke enkeltpersoner og saksbehandlere i NAV som på eget initiativ tolker lovverket, sier hun.

Tolkning av lovverk og saksbehandling gjennomføres, ifølge den hovedtillitsvalgte, etter en enhetlig og felles forståelse i hele NAV-systemet.

– Saksbehandlere i NAV kan i svært liten grad foreta egne tolkninger av lovverket, eller basere saksbehandling på eget skjønn. Vår overordnede rolle og oppdrag er å påse at alle behandles likt i henhold til gjeldende regelverk og nødvendig dokumentasjon. Feil tolkning av lovverket skal avdekkes av egne jurister, gjennom klageinstanser og av domstolene, sier Osland Hellesen.

 

 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.