Fagdirektør Kjetil Reithaug i Arkivverket mener det er all grunn til å være bekymret over kommunenes håndtering av viktige arkiv og dokumenter. Foto: Arkivverket

Over 200 brudd på arkivloven: – Nedslående

Flere av bruddene dreier seg om rettighetsdokumentasjon som berører enkeltpersoner. Se kommuneoversikten her!

I 2018 gjennomførte Arkivverket tilsyn i 45 kommuner og fylkeskommuner. Så langt er det avdekket til sammen 221 brudd på arkivloven, men det er grunn til å tro at tallet kan bli høyere da det mangler fullstendig rapport fra fire av kommunene (se kommuneoversikt nederst i saken).

– Dette er nedslående tall, sier fagdirektør Kjetil Reithaug i seksjon for dokumentasjonsforvaltning i Arkivverket.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.