Rina Mariann Hansen (Ap) er Oslos byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Hun vil ha fortgang i bosettingen av ukrainske flyktninger.

Rina Mariann Hansen (Ap) er Oslos byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Hun vil ha fortgang i bosettingen av ukrainske flyktninger.

Foto: Sturlason

Oslo-byråd synes bosettingen av ukrainske flyktninger går for sakte

Så langt har Oslo kommune fått 14-15 ukrainske flyktninger å bosette. – Vi har ventet lenge og vært klare, sier byråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Til Aftenposten forteller byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester at hun synes bosettingen går altfor sakte.

– Når kommunene er klare til å bosette, bør vi få flyktningene. Veldig mange av dem er barn, sier Hansen.

Nærmere 14.000 flyktninger fra Ukraina har så langt kommet til Norge.

Per torsdag var 173 av dem bosatt, mens 590 var tildelt en kommune, men ennå ikke bosatt, skriver Aftenposten

– Det har vært en flaskehals knyttet til kartlegging av flyktningene som bor på mottak, sier statssekretær Astrid Bergmål (Ap) i Justis- og beredskapsdepartementet.

– UDI vil fremover kunne få kartlagt mellom 200 og 450 per dag, i tillegg til at Imdi kartlegger dem som bor i privat regi fram til bosetting, sier hun videre, med henvisning til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

(©NTB)