Tidligere rådmann Rosa-Maria Christiansen i Porsgrunn har gitt sine synspunkter på kritikken rettet mot henne. Offentliggjøring av dette dokumentet mener kommunen vil kunne medføre erstatningsansvar og «rettslig pågang».

Tidligere rådmann Rosa-Maria Christiansen i Porsgrunn har gitt sine synspunkter på kritikken rettet mot henne. Offentliggjøring av dette dokumentet mener kommunen vil kunne medføre erstatningsansvar og «rettslig pågang».

Foto: Hege S. Øversås/Porsgrunn kommune

Nekter innsyn i dokument fra avgått rådmann på grunn av fare for erstatningsansvar

Årsaken til at rådmannen i Porsgrunn måtte gå holdes hemmelig. Nå nekter kommunen innsyn i et dokument fra tidligere rådmann i frykt for erstatningskrav og uro.

«En offentliggjøring av dette dokumentet, som ikke har vært gjenstand for kontradiksjon, vil kunne forrykke forutsetningene i den inngåtte avtalen og utsette kommunen for betydelig risiko for rettslig pågang, både arbeidsrettslig og erstatningsrettslig», skriver kommuneadvokat Randi Gro Thuland i Porsgrunn i sitt avslag på innsyn.

Hemmelig notat