Lødingen kommune forsøkte å nekte tidligere kommunedirektør Liv-Hege Martinussen å prøve sitt søksmål i retten. Tre rettsinstanser konkluderer med at kommunen tar feil.

Lødingen kommune forsøkte å nekte tidligere kommunedirektør Liv-Hege Martinussen å prøve sitt søksmål i retten. Tre rettsinstanser konkluderer med at kommunen tar feil.

Foto: Thomas Frigård

Forsøkte å nekte tidligere kommunedirektørs søksmål fremmet i retten

Lødingen kommune gikk helt til Høyesterett for å nekte at søksmålet fra den tidligere kommunedirektøren skulle bli prøvd av retten. Kommunen har tapt i alle rettsinstanser.

– Jeg skulle ønske saken hadde funnet en løsning utenfor rettssalen, men kommunen har ikke ønsket verken dialog eller mekling. Kommunen ønsket også å avskjære meg muligheten til å prøve saken i rettsapparatet, og det er gledelig at tre rettsinstanser ikke deler kommunens syn, sier tidligere kommunedirektør Liv-Hege Martinussen til Kommunal Rapport.

Ga tre begrunnelser