Statsforvalter Tom Cato Karlsen (t.v.) og kommunalminister Erling Sande (Sp) ber ordfører Hanna Sverdrup (Ap) om å endre vedtak i tråd med innstillingen fra kommunedirektør Siri Halvorsen (t.h).

Statsforvalter Tom Cato Karlsen (t.v.) og kommunalminister Erling Sande (Sp) ber ordfører Hanna Sverdrup (Ap) om å endre vedtak i tråd med innstillingen fra kommunedirektør Siri Halvorsen (t.h).

Foto: Kristell Herland/KDD

Departementet ber Moskenes om å endre kommunestyrevedtak

Staten har gitt Moskenes kommune 15 millioner kroner i krisehjelp. Nå får kommunen ordre av staten om å endre et kommunestyrevedtak.

«Statsforvalteren og Kommunal- og distriktsdepartementet melder at et vedtak i kommunestyret 11. juni ikke er i tråd med kriteriene for bruk av tildelte midler fra Kommunal- og distriktsdepartementet», skriver Moskenes kommune på sin nettside.

Ble gitt føringer