Kontrollutvalgssekretæren i Bergen kan være administrativt plassert inn i kommunens organisasjon uten at det går ut over kontrolloppgavene, mener Fylkesmannen i Hordaland. Arkivfoto

Avviser klage på organisering av sekretariat

Fylkesmannen i Hordaland konkluderer med at en sekretær til kontrollutvalget kan være administrativt ansatt i kommunen, selv om vedkommende skal være uavhengig av rådmann og ordfører.

Det framgår av en lovlighetskontroll som Fylkesmannen har gjennomført i sommer.

Diskusjonen oppsto i Bergen, der flertallet i bystyret i februar vedtok å gi kontrollutvalget arbeidsgiveransvaret for sekretariatet til utvalget – men hvor «den praktiske oppfølging og personaladministrative tilrettelegging ivaretas av bystyrets kontor», ifølge vedtaket fylkesmannen fattet 7. juli.

Tor Woldseth (Frp), Ove Sverre Bjørdal (Sp) og Torstein Dahle (Rødt) gikk sammen om å kreve lovlighetskontroll av bystyrevedtaket (les klagen her). Blant annet mente de tre politikerne at det var ulovlig å delegere deler av ansvaret til administrasjonen.

Politikerne påpekte i klagen at «det vil i praksis være svært vanskelig å sikre at ‘praktisk oppfølging og personaladministrativ tilrettelegging’ ikke får en karakter som gjør at sekretariatet kommer i et underordningsforhold til personer eller organer som disse etter loven skal ha tilsyn og kontroll med».

Men Fylkesmannen avviser det argumentet. Han mener at det ikke er noe i kommuneloven som hindrer en slik organisering, og viser blant annet til Kommunaldepartementets merknader til kontrollutvalgsforskriften.

«Sekretariatet skal imidlertid ha en uavhengig stilling og kun være underlagt kontrollutvalgets instruksjons- og omgjøringsmyndighet. Det er kun kontrollutvalget som kan definere kontrollutvalgssekretariatets oppgaver. Sekretariatet skal med andre ord være faglig uavhengig av kommunens øvrige administrasjon, herunder administrasjonssjef/kommune-rådet. Disse vil ikke ha instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. Sekretariatets uavhengighet må også gjelde overfor ordfører og bystyrets kontorer», heter det i konklusjonen fra Fylkesmannen i Hordaland.

Bystyret har vedtatt at sekretæren skal rapportere til kontrollutvalgets leder, og ikke til noen i administrasjonen.