Gjensidige stevet Nord-Fron for 7 millioner kroner. Illustrasjonsfoto

Nord-Fron sa ja til bygging i flomområde – vant forsikringssak

Gjensidige tapte i retten – må betale for hus som ble flomskadd to ganger i Gudbrandsdalen.

Forsikringsselskapet ville at kommunen skulle betale for skadene på et bolighus i Kvam som ble totalskadd i flom i 2011. Huseieren fikk tillatelse til å bygge opp et nytt hus på samme tomt. Det nye huset ble totalskadd i en ny flom i 2013.

Etter at huset ble tatt av flommen i 2013 stevnet forsikringsselskapet Nord-Fron kommune for 7 millioner kroner og tapte i tingretten. Dommen ble anket til Eidsivating lagmannsrett, som nå har kommet med sin avgjørelse.

– Gjensidige mener at dommen fra lagmannsretten setter Kommune-Norge tilbake i tid når det gjelder ansvarsplassering. Vi er skuffet over at retten slår fast at Nord-Fron kommune ikke har ansvaret da de tillot bygging i et flomutsatt område, sier Gjensidiges advokat, Merete A. Utgård, i en kommentar til dommen.

Hun mener saken har stor prinsipiell betydning for store deler av forsikringsbransjen og kommunene.

– Forsikring skal dekke skader som skjer plutselig, uforutsett og ikke kan forebygges eller hindres. Når man ved tidligere naturhendelser får et klart varsel om flomfare, så er det klart uforutsett og man kunne ha hindret skade, fortsetter hun.

Fornøyd ordfører

– Først og fremst er vi veldig godt fornøyd med resultatet. Det viser at vi har gjort de riktige vurderingene i tett samarbeid med NVE, og nå håper jeg saken er ferdig en gang for alle, sier ordfører Rune Støstad i Nord-Fron kommune til NRK.

Han fryktet at denne saken kunne fått konsekvenser for kommuner i hele Norge dersom kommunen hadde tapt.

Beboer Helge Kvam bor nå et annet sted.

– Vi synes jo at kommunen burde undersøkt mer før de tillot bygging den gang, sier han til NTB.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.