Økt makspris på 50 kroner skal brukes til å gi to-åringer fra familier med lav inntekt gratis kjernetid i barnehager. Arkivfoto

Vil utvide gratis kjernetid

Kommunene bør få 9 millioner kroner for å få flere barn fra utsatte byområder til å begynne i barnehage, foreslår regjeringen.

– Dette vil bidra til at flere barn i familier med lav inntekt kan gå i barnehage, med de positive effektene dette har for utvikling og læring, skriver Kunnskapsdepartementet i sin innstilling til statsbudsjettet.

FAKTA

I 2015 ble ordningen med gratis kjernetid innført for fire- og femåringer.

Fra 1. august 2016 blir også treåringer omfattet. 

For å få rett til gratis barnehage, må en families inntekt ikke overstige 533.500 kroner per år.

Foreldre må selv søke om å få en reduksjon etter at man har sagt ja til barnehageplass.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.