Kommunalminister Nikolai Astrup legger opp til et særskilt tillegg på 1,9 milliarder kroner til kommunesektoren – som kompensasjon for tapte skatteinntekter.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Kommunesektoren får 2 milliarder mer i 2021

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 at kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på 2 milliarder kroner. Det er på den nedre grensen av det som ble antydet da kommuneproposisjonen for neste år ble presentert i mai i år.

Her er hovedtrekkene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren for 2021, basert på bakgrunnstall fra august da forslaget til statsbudsjettet ble laget:

  • Kommunesektoren får altså en realvekst i frie inntekter på 2 milliarder kroner.
  • 1,6 milliarder av dem går til kommunene, mens 400 millioner kroner er forbeholdt fylkeskommunene.
  • 100 millioner av kommunenes 2 milliarder begrunnes med satsing på psykisk helse for barn og ungdom, som et tiltak for å få flere til å delta i arbeids- og samfunnsliv.
  • 100 millioner av fylkeskommunenes vekst i frie inntekter er begrunnet med regjeringens satsing på lav- og nullutslippsløsninger for ferjer og hurtigbåter.
  • Rammetilskuddet til rehabiliterings- og avlastningstilbud til barn og ungdommer med nedsatt funksjonsevne foreslås økt med 100 millioner kroner.
  • Regjeringens forslag vil øke kommunesektorens handlingsrom med rundt 700 millioner kroner i 2021, når det tas hensyn til merutgifter knyttet til demografi og satsinger på vekst.
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.